Política de privacitat

Les dades proporcionades per l'usuari durant el registre a Youppido i als seus serveis seran registrats en bases de dades electròniques de propietat de Youppido, que serà el propietari del seu tractament.

Les dades personals de l'usuari seran utilitzades per Youppido respectant els principis de la protecció de privacitat establerts per les normes internacionals i Europees en vigor.

El present avís legal concerneix les dades personals enviades per l'Usuari en el moment en què es registra, així com els que s'obtenen en les visites i navegacions en el nostre web i els que són posteriorment facilitats per l'Usuari amb la finalitat d'activar els serveis oferts en el nostre portal.

Les dades personals sol.licitades estan dividides en dos categories: obligatòries i opcionals, tal com es mostra en el procés de registre i en la sol.licitud d'activació dels serveis oferts. Proporcionar les dades obligatòries i el seu tractament amb les finalitats esmentades anteriorment és estrictament necessari per accedir als serveis indicats. Un possible rebuig per part de l'Usuari en proporcionar aquestes dates o un possible rebuig en atorgar el tractament de les mateixes, fa impossible la utilització dels serveis oferts pel portal. La resta de dades recollides, serveixen per ajudar Youppido a oferir un servei cada cop millor. Amb respecte a elles, l'Usuari és lliure de facilitar-les o no.

Youppido sotmet les dades personals dels Usuaris a totes les operacions de tractament individual, és a dir, la recollida, el registre, l'organització, la conservació, el procés, la modificació, la selecció, l'extracció, la comparació, l'us, la interconnexió i qualsevol altre operació útil per facilitar els serveis sol.licitats, inclosa la comunicació a terceres persones, si és necessària, de forma automàtica i informatitzada. Aquestes dates podran ser organitzades en bancs de dades o arxius

Concretament, les finalitats del tractament de dades personals, són les següents::

 • Oferir els serveis previstos;
 • Comprovar la qualitat dels serveis oferts;
 • Cumplir amb totes les obligacions comptables i fiscals;
 • Duu a terme investigacions de mercat i estadístiques, màrqueting i preferències en els productes;
 • Identificar als autors d'il.lícits només en cas de sol.licituds específiques i per compte de les autoritats competents.

En cas que l'Usuari hagi donat la seva autorització:

 • Proporcionar la informació i/o les ofertes sobre productes, serveis o iniciatives oferides o promocionades per Youppido i/o empreses afiliades, i/o gestionades per la mateixa, així com per socis comercials i proveïdors de serveis externs, sense que aixó comporti la cessió de dades personals a subjectes tercers;

L'Usuari podrà accedir a les seves dades en qualsevol moment i exercir els seus drets.

Youppido informa que l'Usuari té dret a obtenir confirmació de l'existència de les dades personals que tenen a veure amb ell, encara que no hagin estat registrades, i a la seva comunicació de manera intel.ligible.

L'usuari té dret d'obtenir la informació sobre:

 • La proveniència de les seves dades personals;
 • Les finalitats i les formes del tractament de les mateixes;
 • La lògica aplicada en cas del tractament amb instruments electrònics.
 • La identitat del propietari, gerent i representant nomenat, en virtut del article 5, paràgraf 2;
 • Els subjectes o categories de subjectes als quals les dades personals poden ser comunicades o poden conèixer-los en qualitat de representant nominat en el territori del Estat, de responsables o agents.

L'usuari té dret a obtenit:

 • L'actualització, la correcció, o bé, quan ho desitgi, l'afegiment de dades;
 • La cancel.lació, la transformació de forma anònima o l'eliminació de dades de manera que violin la llei, incloent aquelles que no necessiten ser conservades en relació amb les finalitats pels quals les dades s'han recollit o tractades posteriorment.
 • La certificació que les operacions dels punts 1 y 2 s'han donat a conèixer, també pel seu contingut, a qui se'ls ha comunicat o difós les dades, exceptuant el cas que aquest compliment resulti impossible o posi de manifest l'us exagerat de mitjans amb respecte al dret tutelat.

L'Usuari te dret a oposar-se, total o parcialment:

 • Per raons legítimes al tractament de dades personals que li concerneixen, encara sent pertinents a la fi de la seva recollida.
 • Al tractament de dades personals que li concerneixen amb finalitats d'enviament de material publicitari o de venda directa o per la realització d'anàlisi de mercat o comunicació comercial.

A més, l'Usuari sempre tindrà accés directe a través del web, a les seves dades, a mans de Youppido, utilitzant els seus còdis d'accés (Nom d'Usuari i Contrasenya). D'aquesta manera l'Usuari podrà completar, modificar o esborrar les dades, en qualsevol moment i sense intermediaris, de forma autònoma o sota la seva responsabilitat. Per mitja de la mateixa intefície, l'Usuari podrà administrar la recepció, duració i contingut de la informació oferida per Youppido.

Les dades personals obtingudes per Youppido podran ser comunicades a tots els treballadors, col.laboradors, assessors amb qualsevol titulació de la nostra Empresa, així com a totes les autoritats que a ella pertanyen. A més, les mateixes dades podran ser comunicades a empreses controlades o vinculades o afiliades a Youppido, o bé, als socis comercials d'aquest (productors, poveïdors, transportistes, etc.) i de les empreses que realitzen investigacions sobre les preferències dels clients, sempre respectant les finalitats del tractament assenyalades.

Eliminar el perfil

L'eliminació del perfil del portal s'ha de realitzar personalment, seleccionant l'opció eliminar perfil des del menú estat del compte i seguint les indicacions. D'aquesta forma, totes les dades seran eliminades de la nostra base de dades.

Desactivar la Newsletter:

Per donar-se de baixa del servei newsletter és necessari inicar la sessió, accedir al portal introduïnt les dades personals (nom de l'usuari i contrasenya); anar a la pàgina del estat del compte i seleccionar l'opció "direcció de correu electrònic habilitada per rebre missatges". Un cop actualitzada la pàgina, aquesta opció serà modificada en "direcció de correu electrònic deshabilitada per rebre missatges".

Us del correu electrònic de registre:

Sol.licitem als usuaris la direcció de correu electrònic només en el moment del registre i el nostre portal i els nostres afiliats el faran servir per enviar el butlletí informatiu, els missatges promocionals i actualitzacions del web. Els remitents d'aquests missatges seran els següents: Remitents (Àlies):

 • Youppido
 • Staff Youppido
 • Youppido.Staff

Contacta

- Suport clic aquí

Notice

We and selected third parties use cookies or similar technologies for technical purposes and, with your consent, for other purposes. Denying consent may make related features unavailable.

You can freely give, deny, or withdraw your consent at any time.

Use the “Accept” button to consent to the use of such technologies.