Politica de Confidenţialitate

Informaţiile furnizate la momentul înscrierii la Youppido şi la serviciile acestuia vor fi înregistrate într-o baza de date electronică al cărei proprietar este Youppido. Youppido este responsabil de procesarea acestora.

Datele personale ale utilizatorului vor fi folosite de către Youppido respectând normele politicii de confidenţialitate stabilite de către directivele valabile în prezent in Europa şi în întreaga lume.

Prezentele informaţii se referă la datele cu caracter personal trimise de către Utilizator în momentul înregistrării, precum şi la cele obţinute prin intermediul vizitelor şi navigării pe siteul nostru, împreună cu cele furnizate ulterior de către Utilizator pentru activarea serviciilor oferite în interiorul Portalului.

Datele cu caracter personal solicitate se împart în două categorii: obligatorii şi opţionale, aşa cum rezultă din procedura de înscriere şi în cererea de activare a serviciilor oferite. Dezvăluirea datelor obligatorii şi procesarea acestora în scopurile mai sus indicate sunt proceduri strict funcţionale ce contribuie la realizarea serviciilor menţionate. Eventualul refuz al Utilizatorului de a le pune la dispoziţie sau eventualul refuz de a a permite procesarea acestora va avea drept consecinţă directă imposibilitatea folosirii serviciilor oferite de către portal. Celelalte date obţinute au scopul de a ajuta Youppido să ofere un serviciu din ce în ce mai performant. În ceea ce priveşte aceste date, Utilizatorul are libertatea de a le furniza sau nu.

Youppido supune datele personale ale Utilizatorilor tuturor operaţiunilor de manipulare identificate- pentru a fi mai precişi- adunarea, înregistrarea, organizarea, prezervarea, elaborarea, modificarea, selecţionarea, extragerea, compararea, utilizarea, interconectarea, precum şi orice altă operaţiune utilă furnizării serviciilor solicitate, inclusiv comunicarea cu părţi terze atunci când este necesară- prin intermediul unor mijloace automate şi computerizate. Este posibil ca aceste informaţii să fie organizate în baze de date sau în arhive.

Scopurile folosirii datelor persobale sunt în special următoarele::

 • Furnizarea serviciilor prevăzute;
 • Verificarea calităţii serviciilor oferite;
 • Alimentarea tuturor eventualelor cereri şi taxe contabile şi fiscale;
 • Realizarea unor cercetări statistice şi de piaţă, de marketing şi de studiu a preferinţelor în ceea ce priveşte produsele;
 • Identificarea eventualelor autori de acte ilegale atunci când apar cereri specifice, precum şi în numele autorităţilor competente.

În cazul în care Utilizatorul a dat permisiunea necesară:

 • Furnizarea informaţiilor şi sau a ofertelor de produse, servicii sau iniţiative oferite sau promovate de către Youppido şi sau de catre companii afiliate şi sau controlate, precum şi de către parteneri comerciali şi outsourcers, fără ca asta să cauzeze cedarea datelor personale părţilor terze;

Utilizatorul va putea sa aiba acces la propriile informaţii şi să işi exercite drepturile în orice moment.

Youppido informează că Utilizatorul are dreptul de a confirma existenţa sau absenţa datelor personale care îl privesc, chiar şi atunci când inscrierea nu a fost încă realizata, precum şi comunicarea lor într-o formă inteligibilă.

Utilizatorul are dreptul de a obţine indicaţii cu privire la:

 • Originea datelor personale;
 • Scopul acestora şi modalităţile de gestionare;
 • Logica folosită în cazul în care gestionarea acestora se realizează cu ajutorul instrumentelor electronice;
 • Datele de identificare ale proprietarului, ale responsabililor şi al reprezentantului desemnat în conformitate cu articolul 5, paragraful 2;
 • Subiecţii sau categoriile de subiecţi cărora le pot fi comunicate datele cu caracter personal sau care pot avea contact cu ele întrucât poziţia de reprezentant desemnat în respectivul teritoriu statal/ responsabil/ delegat le-o permite.

Utilizatorul are dreptul de a obţine:

 • Actualizarea şi eventuale rectificări, iar atunci când există un interes în acest sens, integrarea datelor;
 • Ștergerea, trecerea sub formă anonimă sau blocarea datelor menţionate de către încălcările de lege, inclusiv cele a căror păstrare nu este necesară pentru realizarea scopurilor pentru care au fost adunate iniţial sau gestionate ulterior;
 • Atestarea faptului că operaţiunile ale căror aspecte au fost descrise la punctele 1) şi 2) şi luate la cunostinţă, inclusiv în ceea ce priveşte conţinutul lor şi care ţin de cei cărora le-au fost comunicate sau difuzate informaţiile, cu excepţia cazurilor în care acest tip de efectuare se dovedeşte a fi imposibilă sau presupune folosirea unor mijloace ce depăşesc excesiv tutela dreptului în discuţie.

Utilizatorul are dreptul de a se opune parţial sau total:

 • Din motive legitime corelate procesării datelor cu caracter personal care îl privesc, date încă relevante pentru scopul colecţionării lor;
 • Procesării datelor cu caracter personal care îl privesc, cu scopul trimiterii de materiale publicitare sau de vânzare directă sau pentru efectuarea de cercetări de piaţă sau de comunicari cu caracter comercial.

În plus, Utilizatorul va avea mereu acces direct la propriile informaţii prin intermediul internetului cu ajotorul propriilor coduri de acces pe Youppido ('Nume de utilizator' şi 'Parolă'). În acest mod, utilizatorul va putea imntegra, modifica sau şterge propriile date, în orice moment şi făra nici un fel de intermediere, în mod automat şi pe proprie răspundere. Prin intermediul acestei interfaţe, Utilizatorul va putea gestiona primirea, frecvenţa şi conţinutul informaţiilor furnizate de către Youppido.

Datele cu caracter personal acumulate de către Youppido vor putea fi comunicate tututror angajaţilor, colaboratorilor Companiei noastre, fie ei consilieri sau de orice altă natură, precum şi tuturor organelor Companiei. De asemenea, aceste date vor putea fi comunicate companiilor controlate de către Youppido, conectate sau afiliate cu acesta, cu alte cuvinte, partenerilor comerciali ai Youppido ( producători, furnizori, cei ce se ocupă de logistică, etc.), companiilor care efectuează cercetări asupra preferinţelor clienţilor, toate acestea respectând scopurile procesării deja indicate.

Ștergerea Profilului

Ștergerea de pe site trebuie făcută personal, selecţionând din meniul 'statusul contului' aria'şterge profil' şi îndeplinind indicaţiile. În acest mod, toate datele din baza noastră de date vor fi eliminate.

Descriere NewsLetter:

Pentru a se dezabona de la buletinul informativ este necesară efectuarea login-ului. Odată efectuat accesul la portal după ce au fost introduse datele cu caracter personal ( nick şi parolă) continuaţi vizita la pagina referitoare la statusul contului, selecţionaţi sectiunea permisiune de primire a mesajelor. La reîncarcarea paginii, această secţiune va fi transformată în permisiune de primire a mesajelor negată.

Utilizarea e-mailului de înregistrare:

Adresa de e-mail este cerută utilizatorilor doar în etapa înregistrării. Aceasta va fi folosită de către portalul nostru şi de către partenerii nostri afiliaţi pentru trimiterea de newsletter, mesaje promoţionale şi actualizare a siteului. Expeditorii acestor mesaje vor fi următorii:

 • Youppido
 • Staff Youppido
 • Youppido.Staff

Adresă de contact

- Asistenţă Tehnică click aici

Notice

We and selected third parties use cookies or similar technologies for technical purposes and, with your consent, for other purposes. Denying consent may make related features unavailable.

You can freely give, deny, or withdraw your consent at any time.

Use the “Accept” button to consent to the use of such technologies.