CGU/Condiţii generale de uz şi de acces la serviciu

Siteul www.Youppido.com se adresează unui public major. Utilizatorul trebuie sa aibă minim 18 ani.

Siteul Youppido este un serviciu şi o reţea socială ce favorizează întâlnirea între persoane şi care îţi permite să cauţi şi să gasesti noi prieteni sau să construiesti relaţii sociale cu ajutorul internetului.

Înscrisul este invitat să citească cu atenţie prezentele Condiţii de Uz. Înscrisul la Youppido îşi asumă obligaţia de a respecta prezentele Condiţii de Uz. Dacă nu acceptă prezentele Condiţii, nu se poate înscrie la Youppido. Înscrierea la unul sau mai multe Servicii şi folosirea prezentului site presupun acceptarea completă a prezentelor Condiţii contractuale din partea înscrisului. Selectionand caseta 'Declar pe proprie raspundere că sunt major şi că în urma citirii documentului de faţă accept Condiţiile de Uz' în partea inferioară a paginii de înscriere, Înscrisul declară a fi complet informat şi se consideră limitat de către grupul de dispoziţii din prezentul contract.

Declaraţia drepturilor şi a responsabilităţilor

Prezenta Declaraţie a drepturilor şi responsabilităţilor ('Declaraţie') a fost extrasă din principiile Youppido şi gestionează raportul nostru cu utilizatorii şi cu oricine interacţionează cu Youppido. Folosind sau intrând pe Youppido, se acceptă prezenta Declaraţie.

(Art.1)POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Pentru Youppido, confidențialitatea utilizatorului este foarte importantă. Am rafinat politicile noastre privind confidențialitatea în așa fel încât să ofere o modalitate simplă de a utiliza Youppido ca instrument pentru a intra în contact cu oamenii, pentru a împărtăși ceea ce doresc cu alte persoane, modul în care colectăm informații, cum putem utiliza conținutul și informațiile utilizatorului. Invităm toți utilizatorii să citească Politica noastră de confidențialitate aveți anumite drepturi în conformitate cu legile privind confidențialitatea din Statele Unite, inclusiv Legea privind confidențialitatea consumatorilor din California din 2018 (CaCPA), Legea privind drepturile de confidențialitate din California din 2020 (CPRA) și legile privind confidențialitatea din alte țări, inclusiv Regulamentul general al Uniunii Europene privind protecția datelor din 2016 ("RGPD UE"), Regulamentul general privind protecția datelor din Regatul Unit (GDPR din Regatul Unit / Legea privind protecția datelor din 2018), Legea privind protecția datelor din 2018 și alte legi globale privind confidențialitatea. Chiar dacă nu sunt enumerate aici, vom depune eforturi rezonabile pentru a onora solicitările de acces ale persoanelor vizate, chiar dacă este posibil să nu avem nicio obligație legală de a face acest lucru.

(Art.2) PARTAJAREA CONȚINUTURILOR ȘI A INFORMAȚIILOR

Utilizatorul este proprietarul tuturor conţinuturilor şi a informaţiilor publicate pe Youppido şi poate controla modul în care acestea sunt partajate cu ajutorul respectivelor butoane de adăugare şi ştergere.

 • În ceea ce priveşte conţinuturile protejate de către drepturile de proprietate intelectuală, cum sunt de exemplu fotografiile şi videourile ('Conţinuturi IP'), utilizatorul cedează siteului Youppido următoarele autorizaţii susceptibile normelor cu privire la politica de confidenţialitate, precum şi instalării şi uzului de aplicaţii: utilizatorul furnizează siteului Youppido o licenţă non exclusivă, transferibilă, ce poate fi acordată în calitate de sub-licentă, liberă de orice royalty şi valabilă în toată lumea, care permite folosirea oricărui conţinut IP publicat pe Youppido sau în legătură cu Youppido ('Licenţă IP'). Licenţa IP se termină în momentul în care utilizatorul elimină Conţinuturile IP prezente pe contul său, asta cu exceptia situaţiilor în care aceste conţinuturi au fost partajate cu părţi terze, iar acestea le-au eliminat.
 • Atunci când utilizatorul elimină Conţinuturi IP, acestea sunt sterse într-un mod asemănător celui în care se goleşte coşul de gunoi al calculatorului. Cu toate acestea, este posibil ca aceste conţinuturi eliminate să fie menţinute în calitate de copii de rezervă pentru o perioadă determinată de timp, nefiind vizibile pentru ceilalţi.
 • Atunci când se foloseste o aplicaţie, conţinuturile şi informaţiile sunt partajate cu aceasta. Aplicaţiile trebuie să respecte şi să protejeze confidenţialitatea datelor utilizatorului. Acordul acceptat în momentul adăugarii aplicaţiei este cel prin intermediul căruia se controlează modul în care aplicaţia poate să folosească, să arhiveze şi să transfere conţinuturile şi informaţiile (mai multe informaţii despre Platformă sunt disponibile în secţiunea Regulament cu privire la Politica de Confidenţialitate şi în pagina Informaţii despre Platformă).
 • Atunci când utilizatorul publică conţinuturi sau informaţii folosind modalitatea 'toţi', cedează tuturor, inclusiv persoanelor care nu sunt înscrise la Youppido, dreptul de a accesa şi folosi aceste informaţii şi de a le asocia profilului său (respectiv numelui şi imaginii folosite).
 • Comentariile şi sau sugestiile utilizatorilor siteului Youppido sunt intotdeauna binevenite. Cu toate acestea, utilizatorul trebuie să fie constient de faptul că acestea pot fi utilizate de către noi fără nici un fel de obligatie de a-l compensa (respectând acelaşi principiu, utilizatorul nu este obligat să ni le furnizeze).

(Art.3) PROTECTIE

Ne angajăm să facem tot ce ne este în putinţă pentru ca Youppido să fie un site sigur, dar nu putem garanta o completă siguranţă. Avem nevoie ca utilizatorii să colaboreze cu noi în următoarele moduri:

 • Nu trimite sau nu publica în alte moduri, comunicări comerciale neautorizate (de exemplu spam) altor utilizatori pe siteul Youppido.
 • Nu aduna conţinuturi sau informaţii despre utilizatori, nu intra în alt mod în Youppido folosind instrumente automate (exemplu, boot de strângere a datelor, robot, spider sau scraper).
 • Nu întreprinde acţiuni multi-level di marketing ilegale, cum sunt de exemplu schemele piramidale, pe Youppido.
 • Nu încărca virus sau alte coduri dăunatoare.
 • Nu încerca să afli informaţii de acces sau să intri în conturile altor utilizatori.
 • Nu denigra, intimida sau molesta alţi utilizatori.
 • Nu publica conţinuturi: ameninţătoare, pornografice, care incită la ură, cu imagini sau reprezentări grafice de nuduri sau violenţă gratuită.
 • Nu dezvolta şi nu utiliza aplicaţii ce aparţin părţilor terze, care deţin conţinuturi ce au legătură cu alcoolul sau care se adresează în general unui public adult ( publicitatea este inclusă în această categorie) în absenţa restricţiilor de vârstă necesare.
 • Nu publica competiţii, oferte sau concursuri cu premii ('promoţii') pe Youppido fără consimţământul nostru scris. În caz de autorizaţie din partea noastră
 • Nu folosi Youppido în scopuri ilegale, înşelătoare, răuvoitoare sau discriminatorii.
 • Nu întreprinde acţiuni care pot împiedica, supraîncărca sau compromite funcţionarea corectă a Youppido, de exemplu prin intermediul unui atac de negare a serviciului.
 • Nu favoriza şi nu incuraja nicio violare a prezentei Declaraţii.

(Art.4) ÎNREGISTRAREA ŞI PROTECȚIA CONTULUI

Utilizatorii siteului Youppido pot crea un cont folosind propiul nume sau un nume inventat cunoscut şi ca Nick Name. În ceea ce priveşte înregistrarea, cu scopul de a garanta protecţia propriului cont, utilizatorul îşi asumă obligaţia de a :

 • Nu furniza informaţii personale false pe Youppido, nu crea un cont în numele altei persoane fără autorizaţie din partea acesteia.
 • Nu crea mai mult de un profil personal.
 • Nu crea un alt cont fără permisiunea noastră în cazul în care contul iniţial este dezactivat.
 • Nu folosi propriul profil personal pentru a obţine profituri comerciale (de exemplu, vânzând mesajul propriului status unui agent de publicitate).
 • Nu folosi Youppido daca nu ai implinit deja 18 ani.
 • Nu folosi Youppido dacă ai fost acuzat de crime sexuale.
 • Asigură-te că propriile informaţiii de contact sunt mereu corecte şi la zi.
 • Nu partaja propria parolă (sau, în cazul programatorilor, cheia secretă), şi nu permite altora să aibă acces la contul tău personal sau să efectueze orice altă operaţiune ce ar putea să pună în pericol siguranţa contului tău.
 • Nu transfera propriul cont părţilor terze (ne referim inclusiv la orice tip de pagină sau aplicaţie) fără aprovarea noastră anterioară în scris.
 • Atunci când un utilizator alege un nume de utilizator pentru propriul cont, Youppido îşi rezervă dreptul de a îl elimina sau de a-l reclama, în cazul în care consideră această măsură potrivită ( de exemplu,în cazul în care proprietarul unei mărci se plânge de faptul că un nume de utilizator nu are nicio legatură directă cu numele adevărat al utilizatorului).

(Art.5) MODALITĂȚI DE ACCES LA SERVICIILE DE PLATĂ

Folosirea Serviciilor contra cost presupune ca înscrisul să dispună de unul sau mai multe credite ce pot fi consumate într-o anumită limită de timp. După expirarea acestei limite, înscrisul va pierde eventualele credite neutilizate. Înscrişii pot achizitiona credite cu ajutorul unei cărti de credit (prin internet sau prin telefon).

Activarea creditelor are loc la data plăţii şi sau în maxim 48 de ore de la data achiziţiei.

Prin intermediul achiziţionării de credite, Youppido permite înscrisului să consulte profilurile altor persoane, şi acestea înscrise la Youppido. Costurile de realizare şi gestiune ale acestor căutări şi interacţiuni sunt variate, însă cu toate acestea, Youppido oferă tarife diverse sau acces gratuit anumitor categorii de înscrişi, nu în funcţie de sexul acestora (bărbat sau femeie), sau bazat pe orientarea sexuală a cercetărilor lor sau pe potenţialul de a întâlni un Înscris, cât în funcţie de gradul dificultăţilor sau a costurilor de realizare şi gestionare a acestor credite. La expirarea creditelor, sau la finalul validităţii lor temporale, clientul autorizează siteul Youppido să efectueze reîncărcarea lor. Planul de reîncărcare poate fi ales de către utilizator în secţiunea Statusul Contului din aria Planuri de Reîncărcare. Serviciile contra cost sunt mereu accesibile pe siteul Youppido, cel mai târziu la momentul vizualizării şi a folosirii Serviciului de plăţi la care Înscrisul doreşte să se aboneze, precum şi la momentul vizualizării şi a folosirii tarifelor în chestiune.

(Art.6) PROPRIETATE INTELECTUALĂ

6.1 Conţinuturi difuzate de către Youppido

Mărcile ( inclusiv youppido.it, youppido.net), logo-urile, grafica, fotografiile, animaţiile, videourile şi textele sunt proprietatea intelectuală a Youppido şi a partenerilor săi şi nu pot fi reproduse, folosite sau reprezentate fără permisiunea explicită a Youppido şi a partenerilor săi; încălcarea acestor reglementări vor fi pedepsite prin intermediul instanţei.

Drepturile de folosinţă cedate de către Youppido Înscrisului sunt limitate în mod riguros la accesul, descărcarea, printarea, reproducerea pe orice tip de suport ( disc rigid, dischetă, CD-ROM, etc.) şi la folosirea acestor documente în scopuri private si personale în mediul şi pe durata adeziunii la Youppido. Orice alt tip de utilizare din partea Înscrisului este interzisă în absenţa consimţământului Youppido.

În mod special, înscrisul nu poate modifica, copia, reproduce, descărca, difuza, transmite, uzufrui comercial şi sau distribui în orice mod serviciile, paginile siteului Youppido, nici codurile informatice ale elementelor ce alcătuiesc Serviciile şi siteul Youppido.

6.2 Conţinuturi divulgate de către înscrişi

Înscrisul cedează siteului Youppido o licenţă de folosire a proprietăţii intelectuale in ceea ce priveste conţinutul publicat de către înscrisi cu scopul de a fi difuzat pe siteul Youppido.

Această licenţă include dreptul siteului Youppido de a reproduce, prezenta, adapta, traduce, folosi în scopuri publicitare, comerciale sau non comerciale, de a da în sub-licenţă sau de a ceda conţinuturile ce au legătură cu înscrisul (informaţii, imagini, videouri, descrieri, criterii de căutare, etc.) parţial sau în intregime ca parte din Serviciul Youppido ( pe siteul Youppido, pe e-mail, etc.) şi sau în listele de e-mail ale Youppido şi în general pe toate suporturile de comunicare electronică ( e-mail, sms, mms, eap, Internet, cd-rom sau dvd-rom).

Înscrisul autorizează în mod explicit siteul Youppido să modifice respectivele conţinuturi, cu scopul de a respecta cartela grafică a Serviciilor Youppido şi a altor suporturi de comunicare prezentate în această pagină mai sus, şi sau să le transforme astfel încât să devină compatibile cu performanţele sale tehnice sau cu formatul suporturilor deja indicate. Aceste drepturi sunt cedate pentru întreaga lume şi pentru toată durata prezentelor Condiţii Generale de Uz între înscrişii la Youppido şi Youppido însuşi. Este interzis ca înscrisul să copie, să reproducă sau să utilizeze în alte moduri conţinuturile ce aparţin altor înscrişi, cu excepţia situaţiei în care acest Serviciu este folosit în scopuri personale şi private.

(Art.7) LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII

Youppido poate fi considerat responsabil de către un Înscris doar în cazul în care o probă sigură şi definitivă este supusă atenţiei unei instanţe care poate demonstra delegarea unui act dăunator din partea Youppido împotriva Înscrisului.

Mărcile ( inclusiv youppido.it, youppido.net), logo-urile, grafica, fotografiile, animaţiile, videourile şi textele conţinute de acestea sunt proprietatea intelectuala a siteului Youppido şi a partenerilor săi şi nu pot fi reproduse, folosite sau reprezentate fără permisiunea explicită a Youppido şi a partenerilor săi; încălcarea acestor norme va fi pedepsită prin intermediul instanţei.

(Art.8) MODIFICĂRI ALE YOUPPIDO SAU ALE CONDIȚIILOR DE FOLOSIRE

Youppido îşi rezervă dreptul de a modifica prezentele Condiţii de Uz în orice moment. Înscrisul va fi informat în privinţa acestor modificări imediat ce acestea au fost publicate pe siteul Youppido. Modificările vor deveni valabile la o lună după publicarea lor pe siteul Youppido. În ceea ce priveşte persoanele care s-au înscris înaintea publicării online a acestor modificări, acestea din urmă vor deveni valabile în mod automat întrucât dumnealor le-au acceptat în mod intenţionat devenind Înscrişi pe Youppido.

Înscrişii sunt invitaţi să consulte varianta adusă la zi a Siteului Youppido.

(Art.9) PROTECȚIA MINORILOR

Youppido este extrem de atent la protecţia minorilor, de aceea siteul se adresează unui public major. În cazul în care se întâmplă ca un minor să intre pe site, fie împins de curiozitate, fie din cauză că a fost obligat să o facă, cerem acestuia să îsi informeze imediat părintii sau tutorii legali. În cazul în care un utilizator Major este contactat de către un utilizator minor, fără a fi la curent cu vârsta acestuia, invităm respectivul utilizator să ne comunice cât mai repede acest fapt, utilizând linkul Contacte / Abuzuri.

(Art.10) REZOLUŢIE ȘI ȘTERGERE DIN SERVICIU

Înscrisul poate revoca propria înscriere în orice moment şi fără nici un motiv, cerând închiderea propriului cont în aria siteului dedicată acestui scop. O cerere de acest tip nu comportă rambursarea eventualelor credite disponibile la momentul respectiv.

În condiţiile în care toate cele menţionate anterior rămân valabile, în eventualitatea în care înscrisul demonstrează un comportament inadecvat, care aduce prejudicii siteului Youppido sau care nu respectă Conditiile de Uz, utilizatorul înscris va fi suspendat şi şters din cadrul serviciului, fără a fi avertizat sau anunţat în precedenţă.

Această decizie este valabilă pe deplin şi fără a limita aplicarea a oricare dintre daunele şi interesele ce vor putea fi imputate de către Youppido Înscrisului şi tuturor celor care au aceste drepturi sau reprezentanţilor legali ce pot beneficia de despăgubiri in caz de daune cauzate de acest tip de încălcări.

Înscrisul va fi informat prin intermediul poştei electronice în legătură cu recesiunea sau cu confirmarea recesiunii contului său. Informaţiile cu privire la Înscris vor fi distruse la cererea acestuia sau la expirarea actualului termen legal de executare de la data de recesiune a Contului său.

CARE ESTE POLITICA DE RAMBURSARE?

Aveți la dispoziție 14 zile pentru a vă retrage dintr-o achiziție făcută pe site sau în aplicație. Pentru aceasta, adresați-vă solicitării dumneavoastră serviciului clienți, care va continua apoi cu rambursarea integrală sau parțială, calculată proporțional cu durata perioadei în care ați utilizat serviciile noastre.

Cu toate acestea, să fie conștienți de faptul că retragerile sunt posibile numai la prima achiziție inițială și nu pe reînnoiri și achiziții de gadget-uri.

Dacă ați depășit acest termen, nu mai este posibil să acordați o rambursare. Prin urmare, vă invităm să profitați de abonamentul dvs. Dacă nu mai doriți să continuați căutările la sfârșitul duratei programate, nu uitați să anulați reînnoirea automată a abonamentului din zona "Contul meu" în pentru a împiedica continuarea acesteia după data expirării. Dacă ați făcut o greșeală atunci când ați făcut achiziția, mai aveți încă 14 zile pentru a face solicitarea către Serviciul clienți, vom rambursa doar suma neutilizată.

(Art.11) DESPRE NOI

Youppido.com este un "Social Dating", deţinută de YOUP TECHNOLOGY LLC, ID 001161409, 1309 Coffeen Avenue STE 6518 Sheridan, Wyoming 82801. Managementul tehnic şi asistenţă pentru clienţi şi plăţi cumpara pachete şi credite pentru utilizarea site-ului este în mâinile YOUP TECHNOLOGY LLC, ID 001161409, 1309 Coffeen Avenue STE 6518 Sheridan, Wyoming 82801 -gestionarea domenii de sufixe lui este responsabil la Godaddy Inc-5111 n. Hayden Rd., Ste 160, PMB 353 Scottsdale, Arizona 85260 Statele Unite ale Americii.

dacă doriți să luați legătura cu noi, puteți face clic aici

CARACTERUL APROFUNDAT AL ACORDULUI

Aceste Condiţii, regulile Youppido şi reglementarea normelor în ceea ce priveşte Politica de Confidenţialitate reprezintă un acord complet şi exclusiv între Youppido şi utilizator în legătură cu Serviciile. Este posibil ca aceste condiţii să fie modificate ocazional, iar varianta cea mai recentă va fi mereu disponibilă la adresa CGU. În cazul în care revizuirea va fi considerată de către noi suficient de relevantă pentru a fi comunicată, te vom înştiinţa prin intermediul unui e-mail trimis la contul tău. Continuând să accesezi sau să foloseşti Serviciile după ce acest tip de modificări au devenit efective, accepţi faptul de a fi condiţionat de către noile Condiţii.

Notice

We and selected third parties use cookies or similar technologies for technical purposes and, with your consent, for other purposes. Denying consent may make related features unavailable.

You can freely give, deny, or withdraw your consent at any time.

Use the “Accept” button to consent to the use of such technologies.