CGU / Všeobecné podmínky užívání a přístupu ke službě

Portál www.Youppido.com je určen dospělým osobám; uživatel musí být starší osmnácti let.

Portál www.Youppido.com je službou sociální sítě, jejíž cílem je zprostředkovávat setkání mezi lidmi. Umožňuje hledat a nacházet nová přátelství a navazovat společenské vztahy přes internet.

Vyzýváme uživatele, aby si pozorně přečetl tyto Podmínky užívání. Uživatel registrovaný na portálu Youppido se zavazuje, že bude dodržovat tyto Podmínky užívání. Pokud nesouhlasí s těmito Podmínkami, nemůže být zaregistrován na portálu. Zaregistrováním se k využívání jedné nebo více služeb a využíváním tohoto portálu se předpokládá, že uživatel plně souhlasil s těmito Smluvními podmínkami. Kliknutím na tlačítko Potvrzuji, že jsem starší osmnácti let a že jsem četl a přijal Podmínky užívání, které lze nalézt ve spodní části registrační stránky, uživatel prohlašuje, že je plně informován a že se zavazuje k dodržování ustanovení této smlouvy.

Prohlášení o právech a povinnostech

Toto Prohlášení o právech a povinnostech bylo vyňato ze Zásad služby Youppido a upravuje vztah s našimi uživateli a kýmkoliv, kdo vstoupí do kontaktu s naší službou. Užíváním a přístupem na portál Youppido uživatel vyjadřuje souhlas s tímto Prohlášením.

Článek 1) SOUKROMÍ

Pro Youppido je soukromí uživatele velmi důležité. Vylepšili jsme our Zásady ochrany osobních údajů takovým způsobem, který poskytuje jednoduchý způsob, jak používat Youppido jako nástroj pro kontakt s lidmi, sdílení toho, co si přejí, s ostatními lidmi, jak shromažďujeme informace, jak jsme schopni používat jeho obsah a informace o uživateli. Zveme všechny uživatele, aby si přečetli naše Zásady ochrany osobních údajů, že máte určitá práva podle zákonů o ochraně osobních údajů ve Spojených státech, včetně kalifornského zákona o ochraně soukromí spotřebitelů z roku 2018 (CaCPA), kalifornského zákona o právech na ochranu osobních údajů z roku 2020 (CPRA) a zákonů o ochraně osobních údajů jiných zemí, včetně obecného nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů z roku 2016 ("EU GDPR"), Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Spojeného království (UK GDPR / zákon o ochraně osobních údajů 2018), zákon o ochraně osobních údajů z roku 2018 a další globální zákony o ochraně osobních údajů. I když zde nebudeme uvedeni, vynaložíme přiměřené úsilí, abychom vyhověli žádostem subjektů údajů o přístup, i když k tomu nemusíme mít žádnou zákonnou povinnost.

Článek 2) SDÍLENÍ OBSAHŮ A INFORMACÍ

Uživatel je majitelem všech informací a obsahů na portálu Youppido a prostřednictvím k tomu určených tlačítek Přidej a Odstraň může kontrolovat, jakým způsobem je bude sdílet.

 • Co se týče obsahů chráněných právy k duševnimu vlastnictví, např. fotografie nebo videa (Obsah podléhající duševnímu vlastnictví, DV), uživatel uděluje službě Youppido následující oprávnění, která jsou v souladu s jeho nastavením ochrany soukromí a nastavením aplikací: uživatel poskytuje službě Youppido nevýhradní, přenosnou, převoditelnou, bezúplatnou a celosvětově platnou licenci, která povoluje použití jakéhokoliv Obsahu podléhajícího DV zveřejněného na portálu Youppido nebo v návaznosti na něj (Licence k DV). Tato Licenze k DV končí v okamžiku, kdy uživatel odstraní Obsahy podléhající DV ze svého učtu, s výjimkou případu, kdy tyto obsahy byly sdíleny se třetí stranou (pokud je tato mezitím neodstranila).
 • Obsahy podléhající DV, které se uživatel rozhodne odstranit, budou odstraněny podobným způsobem, jako když se vyprazdňuje koš v počítači. I přesto je však možné, že odstraněné obsahy budou po určitou dobu uchovány jako jako záložní kopie (nebudou však viditelné pro ostatní).
 • Pokud uživatel používá nějakou aplikaci, jeho obsahy a informace budou sdíleny s touto aplikací. Aplikace má povinnost respektovat soukromí uživatele. Pomocí souhlasu, který udělujete k používání nějaké aplikace, můžete kontrolovat způsob, jakým aplikace může používat, archivovat a přenášet vaše obsahy a informace (další informace o této platformě jsou k dispozici v našich Zásadách ochrany soukromí a na stránkách s Informacemi o platformě).
 • Pokud uživatel zveřejní obsahy a informace za použití nastavení "Všichni", udělí tak všem - i osobám, které nejsou registrovany na portálu Youppido - aby k nim měli přístup, použili je nebo aby je přidružili k účtu uživatele (k jeho jménu a profilovému obrázku).
 • Jakékoliv komentáře a návrhy uživatelů vztahující se ke službě Youppido jsou vždy vítány. Uživatel musí mít však na paměti, že těchto návrhů může být využito bez nároku na honorář (stejně jako uživatel není povinnen je poskytnout).

Článek 3) BEZPEČNOST

Děláme vše pro to, aby portál Youppido byl bezpečným místem; nemůžeme vám to však plně zaručit. Potřebujeme proto, aby i uživatel - společně s námi - přispěl k bezpečnosti služby Youppido, a to tak, že:

 • Nebude posílat nebo jinak zveřejňovat neautorizovaná obchodní sdělení (např. spam) jiným uživatelům služby Youppido.
 • Nebude shromaždovat obsahy a informace jiných uživatelů nebo jinak získávat přístup ke službě Youppido, za použití automatických nástrojů (jako jsou gather bots, vyhledávací roboti, prohledávací moduly nebo scrappery), bez našeho svolení.
 • Nebude na portálu Youppido iniciovat činnost nezákonných multi-level marketingů, které jsou napřiklad založeny na pyramidovém principu.
 • Nebude nahrávat viry ani jiné škodlivé kódy.
 • Nebude se snažit získat přistupové informace ani přístup samotný k účtům jiných uživatelů.
 • Nebude očerňovat, zastrašovat či obtěžovat jiné uživatele.
 • Nebude zveřejňovat obsahy, které jsou: zastrašující, pornografické, vybízející k násilí, obsahující nahý obrazový materiál či graficky znázorněnou nahotu nebo bezdůvodné násilí.
 • Nebude vyvíjet nebo využívat aplikace třetích stran, které obsahují obsahy týkající se alkoholu či obracející se na dospělé publikum (včetně reklam), aniž by byla aplikována povinná omezení podle věku.
 • Nebude bez našeho písemného souhlasu publikovat na portálu Youppido soutěže, promoční akce nebo loterie ("propagaci").
 • Nebude využivat službu Youppido k nezákonným, klamavým, škodlivým či diskriminačním účelům.
 • Nebude vyvíjet žádnou činnost, která by zabraňovala, přetěžovala či jinak poškozovala správné fungování služby Youppido, jako je například útok s cílem odepření služby portálu.
 • Nebude podporovat a podněcovat jakékoliv porušení tohoto Prohlášení.

Článek 4) REGISTRACE A ZABEZPEČENÍ ÚČTU

Uživatelé služby Youppido mohou vytvářet účet se svým skutečným nebo smyšleným jménem, které se nazývá Přezdívkou. V zájmu zajištění bezpečnosti vlastního účtu se uživatel v průběhu registrace zavazuje k tomu, že:

 • Nebude poskytovat falešné osobní informace ani vytvářet účet pro někoho jiného, aniž by k tomu měl svolení.
 • Nebude vytvářet více než jeden osobní účet.
 • Nebude bez našeho svolení vytvářet jiný účet v připadě, že původní účet byl deaktivován.
 • Nebude využivat osobní účet ke komerčnímu obohacení (napřiklad prodáním vlastní myšlenky dne inzertnímu zadavateli).
 • Nebude používat službu Youppido, pokud je mladší osmnácti let.
 • Nebude používat službu Youppido, pokud je obviněn ze sexuální delikvence.
 • Bude kontrolovat, že jeho kontaktní informace jsou stále správné a aktuální.
 • Nebude nikomu sdělovat své heslo (nebo v připadě vývojářů tajný klíč), ani neumožní ostatním přístup ke svému účtu a ani to, aby mohli jiným zpusobem ohrozit jeho bezpečnost.
 • Nepřenese svůj účet (včetně jakékoliv stránky či aplikace, kterou spravujete) na třetí strany bez našeho předchozího písemného svolení.
 • Pokud si uživatel zvolí pro svůj účet uživatelské jméno, služba Youppido si vyhrazuje právo jej odstranit či opakovat vznesení nároku, pokud to považuje za vhodné (například v případě, že majitel ochranné znamky podá stížnost, že uživatelské jméno nemá přímý vztah ke skutečnému jménu uživatele).

Článek 5) ZPŮSOB PŘÍSTUPU K PLACENÝM SLUŽBÁM

Užívání placených služeb předpokládá, že registrovaný uživatel vlastní jeden nebo více kreditů, které mají časově omezenou platnost, po jejíž vypršeni uživatel ztratí případně nevyužité kredity. Uživatelé si mohou pořidit kredity prostřednictvím kreditní karty (přes Internet nebo po telefonu).

Kredity budou aktivovány současně s provedením platby a/nebo v maximálním rozmezí 48 hodin od zaplacení.

S nákupem kreditů služba Youppido umožňuje uživateli zobrazování profilů dalších osob, které jsou rovněž registrovány na portálu. Cena za vyhledáváni a interakci s druhými se liší, proto služba Youppido nabízí různé tarify a bezplatné přistupy k některým kategoriím uživatelů. To vše ne na základě jejich pohlaví (muž nebo žena) nebo sexuální orientace jejich vyhledávání nebo na potenciálu potkat nějakého uživatele, ale na základě obtížnosti nebo na ceně vytvoření a spravování těchto kreditů. Po vyčerpání kreditů nebo po vypršení jejich časové platnosti, uživatel autorizuje portál Youppido.com k jejich dobití. Uživatel si může zvolit Plán dobíjení prostřednictvím položky Nastavení účtu v oddílu Plány dobíjení. Zpoplatněné služby jsou neustále přistupné na stránkách služby Youppido, a to nejpozději v okamžiku zobrazení a užívání Placených služeb, jež se uživatel rozhodne předplatit, jakožto i v okamžiku zobrazení a užívání daných tarifů.

Článek 6) DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

6.1 Obsahy zveřejněné službou Youppido

Ochranné známky (včetně youppido.it a youppido.net), loga, grafika, fotografie, animace, videa e texty, které se nachází na portálu, jsou v duševním vlastnictví služby Youppido a jejích partnerů. Bez výslovného svolení ze strany portálu Youppido tak nemohou být napodobovány, používány nebo vyobrazovány. V případě porušení práv k duševnímu vlastnictví bude pachatel zažalován.

Uživatelská práva, která služba Youppido povoluje, jsou striktně limitována na přístup, stažení, tisk a kopírování na jakákoliv datová média (pevný disk, disketa, CD-ROm, apod.), za osobního a soukromého využití a jen po dobu registrace na portálu Youppido. Jakékoliv jiné využití materiálů s právem k duševnímu vlastnictví ze strany uživatele je bez svolení služby Youppido zakázáno.

Uživatel nemůže zejména měnit, kopírovat, reprodukovat, stahovat, šířit, přenášet, obchodně využívat a/nebo distribuovat jakýmkoliv způsobem služby a stránky portálu Youppido. Zákaz se týká rovněž informatických kódů a součástí, které tvoří služby a portál Youppido.

6.2 Obsahy zveřejněné registrovanými uživateli

Registrovaný uživatel poskytuje službě Youppido povolení k využívání práv k duševnímu vlastnictví k obsahům, které zveřejnil na portálu.

Toto povolení zahrnuje právo služby Youppido k tomu, aby reprodukovala, předváděla, překládala, využívala k reklamním, obchodním i neobchodním účelům, převáděla nebo odstoupila obsahy týkající se registrovaného uživatele (informace, obrázky, videa, popisy, kritéria vyhledávání, atd.). To vše pro využití v rámci služeb celého portálu nebo v rámci jedné z jeho služeb (na portálu Youppido, v emailu) a/nebo v mailingu ze strany Youppida, nebo na všech médiích elektronické komunikace (email, sms, eap, Internet, cd-rom nebo dvd-rom).

Uživatel výslovně autorizuje službu Youppido k tomu, aby modifikovala výše zmíněné obsahy za účelem zachování grafické stránky služeb Youppido nebo dalších, již jmenovaných komunikačních médií, nebo aby je učinila kompatibilními s technickými požadavky nebo s formáty citovaných médií. Tato práva jsou udělena do celosvětové působnosti a po celou dobu dobu platnosti těchto Obecných uživatelských podmínek mezi registrovanými uživateli Youppida a službou Youppido samotnou. Registrovaný uživatel má zákaz kopírovat, reprodukovat nebo jinak využívat obsahy týkající se jiných registrovaných uživatelům, s výjimkou případu, kdy se jedná o užívání služby k osobním a soukromým účelům.

Článek 7) OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Registrovaný uživatel může volat službu Youppido k odpovědnosti jen v případě, že u soudu předloží jistý a definitivní důkaz o tom, že jej portál Youppido nějakým způsobem poškodil.

Ochranné známky (včetně youppido.it a youppido.net), loga, grafika, fotografie, animace, videa e texty, které se nachází na portálu jsou v duševním vlastnictví služby Youppido a jejích partnerů. Bez výslovného svolení ze strany Youppido tak nemohou být kopírovány, používány nebo vyobrazovány. V případě porušení práv k duševnímu vlastnictví bude pachatel zažalován.

Článek 8) ZMĚNY PORTÁLU YOUPPIDO NEBO JEHO UŽIVATELSKÝCH PODMÍNEK

Služba Youppido si vyhrazuje právo k tomu, aby mohla v jakémkoliv okamžiku měnit tyto Uživatelské podmínky. Registrovaný uživatel bude o těchto změnách informován ihned poté, co tyto byly zveřejněny na portálu Youppido. Změny vstoupí v platnost měsíc po jejich zveřejnění na portále Youppido. Tyto změny se automaticky vztahují i na uživatele, kteří se registrovali ještě před jejich vstoupením v platnost, jelikož tito s nimi výslovně souhlasili při své registraci na portál.

Registrovaní uživatelé jsou mezitím vyzýváni k tomu, aby si řádně prostudovali nejnovější verzi portálu Youppido.

Článek 9) OCHRANA NEZLETILÝCH

Služba Youppido je velmi citlivá na téma ochrany nezletilých; z toho důvodu je portál určen jen uživatelům starším osmnácti let. Pokud dojde k tomu, že nezletilá osoba vstoupí na portál - buď ze zvědavosti nebo tím, že na něj byla nalákána - žádáme, aby tato osoba samotná a tom ihned podala zprávu svým rodičům či svěřencům. Pokud je registrovaný uživatel bez svého vědomí kontaktován nezletilým uživatelem, vyzýváme jej, aby nám o tom podal okamžité hlášení na odkazu Kontakty/Zneužití pravidel.

Článek 10) ODSTOUPENÍ OD SLUŽBY A JEJÍ ZRUŠENÍ

Registrovaný uživatel může v jakémkoliv okamžiku a bez nutnosti udání důvodu zrušit svou registraci, a to požádáním o uzavření svého účtu v k tomu určené části portálu. Tento požadavek neobnáší proplacení případných, ještě nevyužitých kreditů.

Bez toho, že by došlo ke změně výše řečeného, pokud se registrovaný uživatel dopustí hrubého porušení, které by poškozovalo službu Youppido nebo které by bylo v rozporu s těmito Uživatelskými podmínkami, jeho přístup ke službě Youppido bude přerušen a následovně odepřen, aniž by tomu následovalo předchozí oznámení či upozornění.

Dané odstoupení od služby nabyde plné platnosti v případě, že nebyly předloženy k soudnímu řízení všechny škody a zájmy, které může služba Youppido požadavat po registrovaném uživateli nebo po jeho opatrovnících a právních zástupcích, a za které může vyžadovat náhradu škody, k jejímuž vzniku došlo při porušení výše zmíněných podmínek.

Registrovaný uživatel bude informován prostřednictvím elektronické pošty o odstoupení a o potvrzení o zrušení jeho účtu. Údaje týkající se uživatele budou zničeny na jeho přání nebo po vypršení platnosti promlčecí doby ode dne, kdy došlo ke zrušení účtu.

JAKÉ JSOU PODMÍNKY VRACENÍ PENĚZ?

Máte 14 dní na odstoupení od nákupu provedeného na webu nebo v aplikaci. Chcete-li to udělat, adreste svou žádost zákaznickému servisu, který pak bude pokračovat s vaší plnou nebo částečnou náhradou, vypočtenou v poměru k délce období, během kterého jste naše služby používali.

Uvědomte si však, že výběry jsou možné pouze při prvním počátečním nákupu, a nikoli při obnovách a nákupech gadgetů.

Pokud jste tuto lhůtu uplynuli, není již možné poskytnout náhradu. Proto vás zveme, abyste využili svého předplatného pomocí funkcí webu. Pokud již nepřejete pokračovat ve vyhledávání na konci plánované doby trvání, nezapomeňte zrušit automatické obnovení předplatného z oblasti "Můj účet" do zabránit tomu, aby to pokračovalo i po uplynutí doby použitelnosti. Pokud jste při nákupu udělali chybu, máte stále 14 dní na to, abyste podali žádost zákaznickému servisu, vrátíme vám pouze nepoužinou částku.

Článek 11) KDO JSME

Youppido.com je „sociální seznamka“, kterou vlastní YOUP TECHNOLOGY LLC, ID 001161409, 1309 Coffeen Avenue STE 6518 Sheridan, Wyoming 82801. Správa technické a zákaznické podpory a plateb za nákupy balíčků a kreditů za používání stránek je v rukou YOUP TECHNOLOGY LLC, ID 001161409, 1309 Coffeen Avenue STE 6518 Sheridan, Wyoming 82801 - správu domén jeho přípon má na starosti Godaddy Inc-5111 n. Hayden Rd., Ste 160, PMB 353 Scottsdale, Arizona 85260 Spojené státy americké.

pokud se s námi chcete spojit, můžete kliknout zde

Dodatky ke smlouvě

Tyto Podmínky, pravidla služby Youppido a naše Zásady ochrany soukromí jsou kompletní a výlučnou dohodou mezi službou Youppido a jejím uživatelem, a to ve vztahu ke službám portálu. Je možné, že čas od času budou tyto Podmínky změněny - nejnovější verze bude vždy dostupná na odkazu CGU. Pokud jsou dle našeho uvážení tyto změny důležité, sdělíme vám je prostřednictvím emailu. Tím, že budete využívat naše služby i po té, co dané změny vstoupily v platnost, souhlasíte, že se budete řídit novými Podmínkami.

Notice

We and selected third parties use cookies or similar technologies for technical purposes and, with your consent, for other purposes. Denying consent may make related features unavailable.

You can freely give, deny, or withdraw your consent at any time.

Use the “Accept” button to consent to the use of such technologies.