Zásady ochrany soukromí

Údaje poskytnuty uživatelem v průběhu registrace pro přístup na portál Youppido a k jeho službám budou zaznamenány v elektronických databázích, které jsou ve vlastnictví Youppido, jenž s nimi bude disponovat.

Youppido bude nakládat s osobními daty uživatele v souladu se zásadami ochrany soukromí, tak jak jsou stanoveny stávajícími mezinárodními a evropskými předpisy.

Toto ustanovení se týká osobních údajů zaslaných uživatelem v průběhu registrace, stejně jako těch, které byly získány v průběhu jeho návštěv a navigace na našem webu a následně poskytnutých k aktivaci služeb, jež portál nabízí.

Požadované údaje jsou rozděleny do dvou kategorií - na povinné a volitelné údaje, tak jako to vyplývá při registraci a požadavku na aktivaci nabízených služeb. Poskytnutí povinných údajů a jejich následovné využití pro výše zmíněné účely je úzce vázáno na spuštění uvedených služeb. Případné odmítnutí poskytnutí údajů ze strany uživatele nebo případné odmítnutí souhlasu k jejich zpracování povede k nemožnosti využívání portálem nabízených služeb. Další získané údaje slouží portálu Youpopido ke zlepšování jeho služeb. Co se těchto údajů týče, uživatel má možnost si zvolit, zda poskytne nebo neposkytne souhlas k jejich využití.

Youppido předkládá osobní údaje uživatelů k operacím jejich zpracování, tak jak následují - sběr, zaznamenání, uspořádání, uchování, zpracování, úprava, výběr, extrakce, porovnávání, užití, propojení a jakékoliv další operace, jež napomáhají poskytování požadovaných služeb (v případě nutnosti je zahrnuta komunikace třetím stranám). To vše automatizovaným a elektronickým způsobem. Tato data mohou být uspořádána v databankách či archívech.

Osobních údajů bude využito zejména k následujícím účelům:

 • Dodávat smluvené služby;
 • Ověřovat kvalitu nabízených služeb;
 • Zajišťovat a naplňovat všechna případná účetní a daňová ustanovení;
 • Uspokojovat průzkumy trhu, statistiky, marketing a preference ohledně produktů;
 • Odhalovat autory případných nezákonných skutků, a to jen v případě konkrétních požadavků ze strany kompetentních orgánů.

V případě, že uživatel udělil příslušný souhlas:

 • Poskytovat informace a/nebo nabídky výrobků, služeb nebo akcí nabízených a propagovaných ze strany služby Youppido a/nebo jeho spřízněných a/nebo jím kontrolovaných společností, tak jako ze strany jeho obchodních partnerů a outsercerů, aniž by to obnášelo převod osobních údajů třetím stranám.

Uživatel má v jakémkoliv okamžiku možnost přístupu k jím poskytnutým údajům a uplatňování svých práv.

Youppido dává na vědomí, že uživatel má nárok na získání potvrzení o existenci jeho osobních údajů, a to i v případě, že nedošlo k jejich zaznamenání; stejně tak jako má nárok na jejich srozumitelné sdělení.

Uživatel má nárok na to, aby získal informace:

 • O původu osobních údajů;
 • O účelech a způsobu, jakým jsou zpracovávány;
 • O použitém postupu v případě, že s údaji bylo nakládáno za pomoci elektronických přístrojů;
 • O identifikačních údajích majitele, odpovědných osob a výkonného zástupce, tak jako to stanovuje článek 5, odstavec 2;
 • O subjektech a kategoriích subjektů, jimž mohou být sdělena osobní data nebo kteří se je mohou dozvědět jakožto 1) určení představitelé na území daného státu 2) zodpovědné nebo 3) pověřené osoby

Uživatel má nárok obdržet:

 • Aktualizaci, opravu nebo - pokud je to v jeho zájmu - integraci údajů;
 • Odstranění, změnu v anonymní formu či zablokování údajů, s nimiž bylo nakládáno za porušování zákona. Zahrnuty jsou i ty údaje, u nichž není nutné jejich uchování za účelem, pro nějž byly shromážděny a následovně zpracovávány.
 • Potvrzení, že operace z bodu 1) a 2) byly dány na vědomí - i co se týče jejich obsahu - těm, kterým byly údaje sděleny nebo zveřejněny, s výjimkou případu, kdy by podobný krok nebyl možný nebo by obnášel využití prostředků, jež jsou jednoznačně neúměrné míře práva, které má být chráněno.

Uživatel má právo se postavit, zcela či částečně:

 • (z legitimních důvodů) zpracovávání osobních dat, jež se jej týkají, i v případě, že tato jsou relevantní pro účel jejich shromažďování ;
 • zpracovávání osobních dat, jež se jej týkají, za účelem zasílání reklamních materiálů nebo přímého prodeje nebo provádění průzkumu trhu nebo obchodních sdělení.

Uživatel má mimo jiné možnost nepřetržitého internetového přístupu ke svým údajům - v podobě, jaké je vlastní portál Youppido - prostřednictvím svých přihlašovacích údajů (Uživatelské jméno a Heslo). Uživatel může tímto způsobem integrovat, měnit či odstraňovat své údaje, a to v jakémkoliv okamžiku, autonomně (bez nutnosti administrátora) a na vlastní odpovědnost. Prostřednictvím stejného rozhraní může uživatel spravovat příjem, pravidelnost a obsah informací ze strany služby Youppido.

Osobní údaje, které služba Youppido získá od svých uživatelů, mohou být sděleny všem zaměstnancům, spolupracovníkům a konzulentům v jakékoliv pozici uvnitř naší společnosti, tak jakožto všem firemním orgánům. Ty stejné údaje mohou být sděleny společnostem, jež Youppido kontroluje, s nimiž je ve spojení nebo dceřinném vztahu. Jedná se tedy o obchodní partnery (výrobci, dodavatelé, dopravci, atd.), neboli společnosti, které provádí výzkumy ohledně zákaznických preferencí. To vše za respektování již zmíněných účelů zpracování.

Zrušení profilu

Odhlášení z portálu musí být provedeno osobně, zaškrtnutím políčka Odstraň profil z menu Nastavení účtu a následováním instrukcí. Tímto způsobem budou všechny údaje odstraněny z naší databáze.

Odhlášení odběru informačních zpráv:

Pro odhlášení odběru informačních zpráv je nezbytné přihlášení se do systému. Zadejte osobní údaje (Uživatelské jméno a Heslo); přejděte do Nastavení účtu; odškrtněte políčko Email zapnuta pro příjem zpráv. Po aktualizování stránky se políčko přemění na Email vypnuta pro příjem zpráv.

Použití registračního emailu:

Emailová adresa bude po uživateli vyžadována jen v průběhu registrace a bude využita ze strany našeho portálu a našich partnerů k zasílání informačních a propagačních zpráv a oznámení o aktualizaci webu. Odesílateli zmíněných zpráv budou následující subjekty:

 • Youppido
 • Staff Youppido
 • Youppido.Staff

Kontakty

- Technická podpora klikni zde

Notice

We and selected third parties use cookies or similar technologies for technical purposes and, with your consent, for other purposes. Denying consent may make related features unavailable.

You can freely give, deny, or withdraw your consent at any time.

Use the “Accept” button to consent to the use of such technologies.