Polityka Prywatności

Dane użytkownika podczas zapisu do Youppido jak również do serwisu będą zapisane w bazie danych Youppido, który jest przedstawicielem.

Dane osobowe będą użyte do Youppido zgodnie z zasadami ochrony prywatności określonymi w obowiązujących przepisach międzynarodowych i europejskich.

Ta informacja dotyczy twoich danych przesłanych podczas rejestracji,jak również te pochodzące z wizyt na naszej strony internetowej .

Dane osobowe są podzielone na dwie kategorie : obowiązkowe i fakultatywne, na zadanie uaktywnienia usług oferowanych jak wskazano w procesie rejestracji. Dostarczanie danych osobowych oraz ich przetwarzanie do w/w celów jest ściśle przeznaczone do wskazanych usług. Jeżeli użytkownik odmówi dostarczenia takich informacji, lub odmówi wyrażenia zgody na ich przetwarzanie, w takim przypadku będzie niemożliwe korzystanie z usług oferowanych w ramach portalu.Inne dane zebrane, są pomocne Youppido, aby zaoferować lepsze usługi. W porównaniu z nimi, użytkownik ma prawo do świadczenia lub nie.

Dane osobowe wszystkich abonentów poddaje się operacji przetwarzania tj.gromadzenie,rejestracja, porządkowanie,edycja, wybór,ekstrakcja, porównanie,wykorzystanie wzajemnych połączeń użytecznych dla zapewnienia wymaganych usług,ujawnienie osobom trzecim jeśli wymaga zautomatyzowania i skomputeryzowania.Dane mogą być

Cele przetwarzania danych osobowych są następujące::

 • Zapewnienie świadczenia usług;
 • Kontrola oferowanych usług;
 • Przestrzeganie księgowości i rachunkowości.
 • Zadowalające statystki badan rynku ,marketingu i preferencje produktu;
 • Śledzenie sprawców przestępstwa,

Użytkownik może wyrazić zgodę na:

 • Dostarczenie informacji,ofert produktów, usług oferowanych lub promowanych przez Youppido.

Użytkownik może uzyskać dostęp do danych i w dowolnym czasie może korzystać ze swoich praw.

Youppido informuje Użytkownika do prawa uzyskania potwierdzenia istnienia lub nie,danych osobowych, które go dotyczą,nawet jeśli nie zostały jeszcze zarejestrowane w zrozumialej formie.

Użytkownik ma prawo do otrzymania wskazówek:

 • Pochodzenie danych osobowych;
 • Cele i metody traktowania;
 • Logika stosowana w przypadku przetwarzania za pomocą sprzętu elektronicznego;
 • Tożsamość właściciela, zarządcy przedstawiciela wyznaczonego zgodnie z art.5 ustęp 2.
 • Przedmioty i kategorie podmiotów, których dane osobowe mogą być komunikowane lub być znane danemu przedstawicielowi w państwie, zarządcy lub agentowi.

Użytkownik ma prawo do otrzymania:

 • Aktualizacji, korekty lub integracji danych;
 • Anulowanie, przekształcanie w formie anonimowej lub zablokowanie danych niezgodnych z prawem, w tym wymienione o których mowa ochrony w stosunku do celów, dla których dane były gromadzone lub poddane innym procesom.
 • Oświadczenie, ze czynności o których mowa w punktach 1) i 2), zostały podane do wiadomości jak również w odniesieniu do ich treści, którym dane zostały przekazane lub rozpowszechnione chyba ze wymaganie to jest nie możliwe, lub wiąże się w sposób oczywisty nieproporcjonalnie do prawa chronionego.

Użytkownik ma prawo przeciwstawić się we wszystkim lub częściowo:

 • Z uzasadnionych powodów do przetwarzania danych osobowych, nawet jeśli odnoszą się do celów gromadzenia.
 • Na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłania materiałów reklamowych, bezpośredniej sprzedaży lub do ukończenia badan informacji handlowej.

Użytkownik ma bezpośredni dostęp do swoich danych przez internet używając kod dostępu(Nazwa Użytkownika i Hasło). Użytkownik w ten sposób może uzupełnić, zmienić, usunąć swoje dane w dowolnym czasie,bez pośrednictwa i na własną odpowiedzialność.

Dane osobowe zebrane przez Youppido mogą być przekazane do wszystkich pracowników, doradców jak również do osób prawnych .Te same dane mogą być ujawnione firmom,które są powiązane z partnerami firm handlowych Youppido (producent,dostawca,itp.).Firmy, prowadzące badania na temat preferencji klientów .

Usuniecie Profilu

Usuniecie ze strony profilu musi być wykonane osobiście przez wybranie opcji "usuń profil" z menu "status konta"kierując się dalszymi wskazówkami.W ten sposób twoje dane zostaną usunięte z bazy danych.

Wypisanie z Newsletter:

Aby wypisać się z serwisu newsletter musisz się zalogować. Korzystając z portalu podajesz swoje dane osobowe (Nazwa Użytkownika i Hasło),a następnie odwiedź stronę "status konta" wybierając "włącz e-mail do odbioru komunikatów". Po zatwierdzeniu przez stronę wpis ten zostanie zmieniony na "wyłączony , aby otrzymać wiadomość e-mail".

Wykorzystaj e-mail do rejestracji:

Adres e-mail jest wymagany tylko dla użytkowników podczas zarejestrowania się i będzie wykorzystywany przez nasza stronę internetowa do wysyłania wiadomości promocyjnych oraz aktualizacji strony.Nadawcami tych komunikatów będą:

 • Youppido
 • Staff Youppido
 • Youppido.Staff

Kontakt

- Wsparcie Techniczne kliknij tutaj

Notice

We and selected third parties use cookies or similar technologies for technical purposes and, with your consent, for other purposes. Denying consent may make related features unavailable.

You can freely give, deny, or withdraw your consent at any time.

Use the “Accept” button to consent to the use of such technologies.