GZK / Generalne Zasady Korzystania

Strona www.Youppido.com jest dostępna tylko dla dorosłych, użytkownik musi mieć ukończone 18 lat.

Strona Youppido to serwis sieci społecznych w celu spotykania się osób, zawierania nowych znajomości, oraz do odnowienia relacji społecznych przez internet.

Zapraszamy użytkownika do zapoznania się z następującymi warunkami . Użytkownik Youppido musi przestrzegać przedstawione mu Zasady Korzystania. Jeśli nie akceptuje tych warunków nie może się zarejestrować.Rejestracja dla jednej lub więcej usług i korzystania ze strony oznacza pełną akceptacje niniejszego regulaminu przez użytkownika . Zaznaczając pole wyboru "Oświadczam, ze jestem pełnoletni, przeczytałem i akceptuje Regulamin" znajduje się na dole strony rejestracji. Użytkownik oświadcza, ze jest w pełni poinformowany i związany z postanowieniami niniejszej umowy.

Oświadczenie praw i obowiązków

Deklaracja praw i obowiązków ("Oświadczenie"), powstało na podstawie Zasad Youppido, która określa stosunki pomiędzy serwisem a użytkownikami. Korzystając z serwisu Youppido, użytkownik akceptuje niniejsze oświadczenie.

(Art.1) PRYWATNOŚĆ

Dla Youppido prywatność użytkownika jest bardzo ważna. Udoskonaliliśmy nasza Polityka prywatności w taki sposób, aby zapewnić prosty sposób korzystania z Youppido jako narzędzia do kontaktu z ludźmi, dzielenia się tym, co chcą z innymi ludźmi, w jaki sposób zbieramy informacje, w jaki sposób możemy wykorzystywać ich zawartość i informacje o użytkowniku. Zapraszamy wszystkich użytkowników do zapoznania się z naszą Polityką prywatności, masz pewne prawa wynikające z przepisów dotyczących prywatności w Stanach Zjednoczonych, w tym California Consumer Privacy Act z 2018 r. (CaCPA), California Privacy Rights Act of 2020 (CPRA) oraz przepisów dotyczących prywatności w innych krajach, w tym ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Unii Europejskiej z 2016 r. ("RODO UE"), brytyjskie ogólne rozporządzenie o ochronie danych (brytyjskie RODO / ustawa o ochronie danych z 2018 r.), ustawa o ochronie danych z 2018 r. i inne globalne przepisy dotyczące prywatności. Nawet jeśli nie jest to tutaj wymienione, dołożymy uzasadnionych starań, aby honorować wnioski o dostęp do danych, nawet jeśli nie jesteśmy do tego zobowiązani prawnie.

(Art.2) UDOSTĘPNIENIE TREŚCI I INFORMACJI

Użytkownik jest właścicielem wszystkich treści i informacji publikowanych na Youppido i może kontrolować w jaki sposób mogą być udostępniane za pomocą odpowiednich przycisków : dodać lub usunąć.

 • W odniesieniu treści, które są objęte prawami własności intelektualnej, tj.zdjęcia i filmy ("Zawartość IP"), użytkownik przyznaje nam poniższe uprawnienia zgodnie z wprowadzonymi przez siebie ustawieniami prywatności i ustawieniami aplikacji. Użytkownik przyznaje nam niewyłączną, zbywalna, obejmującą prawo do udzielenia sublicencji bezpłatną, światową licencje zezwalającą na wykorzystanie wszelkich treści objętych prawami własności intelektualnej publikowanej przez niego do Youppido ,lub w związku z nim (Licencja IP).Licencja IP wygasa wraz z usunięciem przez użytkownika treści objętych prawami własności intelektualnej lub konta, o ile treści nie zostały udostępnione innym osobom, które ich nie usunęły.
 • Usuniecie treści objętych prawem IP odbywa się w sposób podobny do opróżnienia kosza w komputerze. Użytkownik przyjmuje jednak do wiadomości, ze kopia zapasowa usuniętych treści może być zachowana przez pewien okres (ale nie będzie udostępniana innym).
 • Podczas korzystania z aplikacji może ona poprosić o uprawnienie dostępu do treści i informacji użytkownika, a także do tych, które zostały mu udostępnione przez inne osoby. Aplikacje są zobowiązane szanować prywatność użytkowników. Ustalenia pomiędzy użytkownikiem a aplikacja będą regulować sposób wykorzystywania, przechowywania i przekazywania w/w treści i informacji przez aplikacje. (Więcej informacji na temat Platformy zawarto w Zasadach prywatności i na stronie dotyczącej Platformy).
 • Gdy użytkownik publikuje treści lub informacje korzystając z ustawienia "Publiczne" zezwala on wszystkim, w tym osobom nie będącym użytkownikami Youppido ,na uzyskanie dostępu i wykorzystanie informacji, a także wiązanie ich z użytkownikiem (tj.jego imieniem,nazwiskiem oraz zdjęciem profilowym).
 • Doceniamy wszelkie opinie i inne propozycje użytkowników dotyczące Youppido, jednakże przekazując opinie lub propozycje, użytkownicy przyznają nam zezwolenie na wykorzystanie ich bez obowiązku wypłaty wynagrodzenia.

(Art.3) BEZPIECZEŃSTWO

Dokładamy wszelkich starań,aby zapewnić bezpieczeństwo strony Youppido,lecz nie możemy gwarantować.Potrzebujemy waszej współpracy :

 • Zabronione jest wysyłanie, publikowanie zakazanych wiadomości (np.spam)do innych użytkowników Youppido .
 • Zabronione jest zbieranie informacji danych użytkowników oraz inne formy uzyskania dostępu do serwisu z wykorzystaniem narzędzi automatycznych ( np. botów, zbierających robotów, pająków, programów kopiujących),bez uzyskania naszego zezwolenia.
 • Zakaz prowadzenia w serwisie Youppido nielegalnego marketingu wielopoziomowego,np.piramid.
 • Zabronione jest przesyłanie wirusów i kodów innego rodzaju.
 • Zabronione jest wyłudzenie danych logowania oraz uzyskanie dostępu do konta należącego do innej osoby.
 • Zabronione jest oczernianie, onieśmielanie i nękanie innych użytkowników.
 • Niedozwolone jest publikowanie treści, które: promują groźby,pornografie, nienawiść lub zawierają elementy napaści nawołujące do przemocy.
 • Niedozwolone jest tworzenie aplikacji zawierających treści związanych z alkoholem lub inne przeznaczone dla osób dorosłych (dotyczy także reklam), bez zastosowania ograniczeń wiekowych.
 • Zabronione jest obwieszczanie wyścigów ofert,nagradzanych konkursów (promocji)na Youppido bez naszego pozwolenia na piśmie.Tylko w przypadku pozwolenia z naszej strony.
 • Zabronione jest wykorzystanie serwisu Youppido do celów niezgodnych z prawem, złośliwych lub dyskryminacyjnych.
 • Zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek czynności, które mogłyby wyłączyć,przeciążyć lub ograniczyć prawidłowe funkcjonowanie serwisu Youppido takich jak atak powodujący zablokowanie obsługi,ingerowanie w sposób wyświetlenia strony lub inne funkcje serwisu.
 • Zabronione jest naruszenie niniejszego oświadczenia i naszych zasad,a także podważanie do takiego postępowania.

(Art.4) REJESTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO KONTA

Użytkownicy Youppido mogą założyć swoje własne konto,używając własnej nazwy lub zmyślonej Nick Name. Poniżej są zawarte przez użytkownika zobowiązania względem Youppido, które dotyczą rejestracji i bezpieczeństwa konta:

 • Zabronione jest podawanie fałszywych danych osobowych na Youppido i tworzenie konta dla innej osoby bez jej zgody.
 • Użytkownik może otworzyć tylko jedno konto osobiste.
 • W przypadku zablokowania konta, użytkownik nie ma prawa utworzyć kolejnego bez naszego zezwolenia.
 • Nie używaj profilu osobistego do celów komercyjnych ( np. sprzedaż prywatnej wiadomości dla reklamy).
 • Zabronione jest używanie Youppido jeśli nie ukończyłeś 18 lat.
 • Zabronione jest korzystanie Youppido osobie oskarżonej za przestępstwa seksualne.
 • Użytkownik jest zobowiązany dbać o rzetelność i aktualność swoich danych.
 • Nie udostępniaj własnego hasła (lub poufnego klucza w przypadku twórców aplikacji),zezwalanie innym na uzyskanie dostępu do własnego konta oraz wykonywanie ich czynności może spowodować spadek poziomu bezpieczeństwa konta.
 • Zabronione jest przekazywanie swojego konta(a także administracyjnej przez siebie strony lub aplikacji) innym osobom bez wcześniejszego uzyskania naszego zezwolenia w formie pisemnej.
 • W przypadku wybrania przez użytkownika nazwy użytkownika lub podobnego identyfikatora dla konta lub strony,rezerwujemy sobie prawo do usunięcia lub odebrania go w razie potrzeby(np. jeżeli właściciel znaku towarowego złoży skargę na nazwę użytkownika niezwiązaną z jego faktycznym imieniem).

(Art.5) ŚRODKI DOSTĘPU DO USŁUG PŁATNOŚCI

Użytkownik korzystając z usług płatniczych zakłada ze ma jeden lub więcej punktów do wykorzystania w tym czasie, po upływie użytkownik traci nie wykorzystane punkty. Użytkownicy mogą kupić należność za pomocą karty kredytowej (za pośrednictwem internetu lub telefonicznie).

Aktywacja następuje jednocześnie z zaplata należności lub w terminie maksymalnie do 48 godzin od daty zakupu.

Youppido przed zakupem uprawnień pozwala konsultować się na profilu z innymi osobami, które są użytkownikami Youppido. Koszty utworzenia i zarządzania dotyczące tych badan i interakcji są rożne,dlatego Youppido oferuje różne stawki lub bezpłatny dostęp do niektórych kategorii użytkowników,a nie na podstawie ich płci(kobieta i mężczyzna) orientacji seksualnej, dążymy by spełnić państwa zadania w zależności od stopnia trudności lub kosztów utworzenia i zarządzania tymi kredytami.W terminie wykupu roszczeń lub do końca ich okresu ważności,klient upoważnia stronę Youppido.com,aby naładować się.Plan ładowania może zostać wybrany przez użytkownika w ramach Stan Konta w sekcji Plan Ładownia. Usługi płatności są dostępne na stronie Youppido . Zapłacone usługi są stale dostępne na stronie Youppido.

(Art.6) PRYWATNOŚĆ INTELEKTUALNA

6.1 Zawartość, Treść rozpowszechniona z Youppido

Znaki towarowe(youppido.it youppido.net),logi,grafiki,zdjęcia,animacja video i treści w tekście są własnością intelektualna Youppido lub jego partnerów i nie mogą być powielane wykorzystywane lub reprezentowane bez wyraźnej zgody Youppido lub jego partnerów; przestępcy będą ścigani w sadzie .

Prawa użytkownika przyznane przez Youppido ,są ściśle ograniczone do dostępu pobierania, drukowania i kopiowania na dowolnym nośniku (twardy dysk,dyskietka,CD-ROM,itp.),i wykorzystanie tych dokumentów w celu prywatnym i osobistym przez okres ich udziału w Youppido . Każde inne zastosowanie przez użytkownika jest zabronione bez zgody Youppido.

Użytkownik nie może modyfikować, kopiować, powielać, rozprowadzać, przekazywać, wykorzystywać komercyjnie lub rozpowszechniać w jakikolwiek sposób usług strony Youppido jak również kodów komputerowych, elementów komponujących usługi strony Youppido.

6.2 Ujawnienie treści przez użytkowników

Użytkownik przyznaje Youppido licencje na korzystanie z prawa własności intelektualnej.

Licencja ta obejmuje prawo Youppido do reprodukcji ,reprezentacji,adaptacji, tłumaczenia,wykorzystania w celach reklamowych,komercyjnych lub niekomercyjnych,do udzielania sublicencji lub przepisania treści dotyczących użytkownika(informacje, zdjęcia,filmy,opisy kryteriów itp.)we wszystkich lub części usług Youppido(na stronie Youppido przez e-mail itp.)lub w wiadomościach Youppido głównie na nośnikach komunikacji elektronicznej (e-mail, SMS, MMS,internet,cd-ROM i DVD-ROM).

Użytkownik upoważnia do poprawek tych treści w celu dostosowania się do grafiki usług Youppido lub innych środków przekazu w/w,aby były one zgodne z parametrami technicznymi lub formami multimedialnymi.Prawa te przyznawane są na całym świecie i przez cały czas trwania niniejszych warunków miedzy użytkownikami Youppido a Youppido.

(Art.7)OGRANICZENIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Youppido może być pociągnięte do odpowiedzialności przez użytkownika jedynie w przypadku ostatecznego dowodu postawionego przed sodem, lub dokonanie szkodliwego aktu przez Youppido wobec użytkownika.

Znaki (np.youppido.it,youppido.net),logi,grafika, zdjęcia,video i treści w tekście są własnością intelektualna Youppido lub jego partnerów i nie mogą być powielane,wykorzystywane lub reprezentowane bez wyraźnej zgody Youppido lub jego partnerów; przestępcy będą poddani wyrokowi.

(Art.8) POPRAWKI I PRZEPISY KORZYSTANIA Z YOUPPIDO

Youppido zastrzega sobie prawa do zmiany niniejszych warunków użytkowania w dowolnym czasie. Użytkownik zostanie poinformowany o tych zmianach tak szybko,gdy tylko zostaną umieszczone na stronie Youppido. Zmiany te wejdą w życie po upływie miesiąca od czasu opublikowania na stronie Youppido. Użytkownicy są zaproszeni aby zapoznać się z nowa wersja strony Youppido.

Użytkownicy są zaproszeni na nasza stronę internetowa

(Art.9) BEZPIECZEŃSTWO NIELETNICH

Youppido do kwestii bezpieczeństwa podchodzi bardzo poważnie , zwłaszcza w przypadku dzieci w rzeczywistości strona ta jest przeznaczona tylko dla dorosłych , jeśli okaże się ze nieletni wejdzie na stronę,to niezwłocznie trzeba powiadomić rodziców lub opiekunów. Jeżeli dorosła osoba(użytkownik)kontaktuje się bez wiedzy przez użytkownika nieletnich zapraszamy aby niezwłocznie powiadomić Link kontaktów / Nadużycia.

(Art.10) ROZWIĄZANIE I USUNIECIE Z SERWISU

Użytkownik w każdej chwili i bez podania przyczyny może zamknąć swoja rejestracje żądając zamknięcia rachunku na stronie poświęconej tym celom. Wniosek ten nie powoduje zwrotu kwot nadal dostępnych.

Niezależnie od powyższych przepisów w przypadku gdy użytkownik dopuszcza się do rażącego naruszenia, które jest szkodliwe przeciwko Youppido lub uważa się, ze naruszy niniejsze Warunki, użytkownik zostanie zawieszony i usunięty z serwisu bez uprzedniego powiadomienia i ostrzeżenia . Rozwiązanie to będzie miało takie same skutki jak wypowiedzenie przez użytkownika.

Takie rozwiązanie staje się skuteczne, a wszystkie szkody i roszczenia, które mogą być stosowane przez Youppido wobec użytkownika, a jego następcom prawnym w ramach rekompensaty za szkody poniesione w wyniku tych naruszeń.

Użytkownik zostanie powiadomiony poczta elektroniczna o wypowiedzeniu lub potwierdzeniu usunięcia konta. Dane odnośnie użytkownika zostaną zniszczone na jego prośbę lub z upływem ustawowego terminu przedawnienia od dnia rozwiązania konta.

JAKIE SĄ ZASADY ZWROTU PIENIĘDZY?

Masz 14 dni na wypłatę z zakupu dokonanego na stronie lub w aplikacji. Aby to zrobić, należy skierować wniosek do Działu Obsługi Klienta, który następnie skontaktuje się z pełnym lub częściowym zwrotem, obliczonym proporcjonalnie do długości okresu, w którym korzystasz z naszych usług.

Należy jednak pamiętać, że wypłaty są możliwe tylko przy pierwszym zakupie, a nie na odnowieniach i zakupach gadżetów.

Jeśli upłynął ten termin, nie będzie już możliwe przyznanie zwrotu pieniędzy. Dlatego zapraszamy do skorzystania z subskrypcji za pomocą funkcjonalności serwisu. Jeśli nie chcesz już kontynuować wyszukiwania po zakończeniu zaplanowanego czasu trwania, pamiętaj, aby anulować automatyczne odnowienie subskrypcji z obszaru "Moje konto" do zapobiec jego kontynuacji po upływie terminu ważności. Jeśli popełniłeś błąd podczas dokonywania zakupu, masz jeszcze 14 dni na złożenie wniosku do Działu Obsługi Klienta, zwrócimy tylko niewykorzystaną kwotę.

(Art.11) O NAS

Youppido.com to „randki społecznościowe”, należące do YOUP TECHNOLOGY LLC, ID 001161409, 1309 Coffeen Avenue STE 6518 Sheridan, Wyoming 82801. Zarządzanie obsługą techniczną i obsługą klienta oraz płatnościami za pakiety zakupów i kredyty za korzystanie z witryny znajduje się w rękach YOUP TECHNOLOGY LLC, ID 001161409, 1309 Coffeen Avenue STE 6518 Sheridan, Wyoming 82801 - zarządzanie domenami jego sufiksów jest odpowiedzialne w GoDaddy Inc-5111 n. Hayden Rd., Ste 160, PMB 353 Scottsdale, Arizona 85260 Stany Zjednoczone.

jeśli chcesz się z nami skontaktować, możesz kliknąć tutaj

Całość umowy

Niniejszy regulamin,zasady Youppido i Polityka prywatności na temat usług są pełne i zrozumiale. Możemy zmienić te warunki od czasu do czasu.Najnowsza wersja będzie zawsze dostępna pod adresem GZK .Jeśli korekta wg.naszego uznania będzie miała jakieś znaczenie,poinformujemy cie o tym wysyłając e-mail. Poprzez kontynuacje dostępu lub korzystania z Usług poprzez zmiany,które weszły w życie,musisz zaakceptować przestrzegać nowe warunki.

Notice

We and selected third parties use cookies or similar technologies for technical purposes and, with your consent, for other purposes. Denying consent may make related features unavailable.

You can freely give, deny, or withdraw your consent at any time.

Use the “Accept” button to consent to the use of such technologies.