Control i seguretat

Conèixer gent a internet i mantenir relacions en línia sempre és apasionant, però la seguretat és un detall que s'ha de tenir en compte. Youppido presta molta atenció en el tema del Control i Seguretat per protegir als seus usuaris registrats. Proporciona eines realitzades ad hoc per garantir una navegació segura pel portal, permetent que l'usuari pugui controlar si vol ser contactat, per qui i de quina manera. L'Equip de Youppido sempre està preparat per rebre en qualsevol moment, les comunicacions per part d'usuaris registrats que assenyalen comportaments que no són correctes per part d'altres usuaris, per comprovar-los i intervenir en aquestes situacions. Treballem per garantir:

Privacitat

La informació personal de cada usuari és protegida i no està disponible per altres usuaris: mitjançant l'us d'un nom d'usuari, es garantirà l'anonimat i la protecció de la pròpia identitat.

Control

El personal administra els perfils i modera tot el tipus de contingut que es publica: fotos, vídeos i anuncis. Gràcies als instruments de senyalització oferts, cada usuari podrà assenyalar continguts que es considerin inadequats i comportaments no correctes. L'equip d'Atenció al Client és sempre disponible per recollir les senyalitzacions, les peticions dels usuaris i per resoldre els problemes del servei.

La protecció de menors

Youppido és un servei reservat per un públic major d'edat. Per prevenir possibles abusos, el nostre personal es compromet a cancel.lar provocacions o perfils sospitosos i es compromet a realitzar controls permanents junt amb les institucions que lluiten contra la pedofilia en línia.

Notice

We and selected third parties use cookies or similar technologies for technical purposes and, with your consent, for other purposes. Denying consent may make related features unavailable.

You can freely give, deny, or withdraw your consent at any time.

Use the “Accept” button to consent to the use of such technologies.